Grzałka EG-50 to innowacyjne rozwiązanie ogrzewania drążków suwakowych zamknięć EOZ typu K. Jej zastosowanie całkowicie eliminuje niedoskonałości ogrzewania podzamknięciowego. Pozwala dziesięciokrotnie zmniejszyć zużycie energii.

Urządzenie opracowane wspólnie z CNTK w Warszawie przeszło pozytywnie badania eksploatacyjne.